Partners & fondsen

5eKwartier is een ondernemende culturele organisatie, per project gaan wij op zoek naar financiers. We ontvangen géén structurele financiering.

Projecten van 5eKwartier worden financieel ondersteund door:

Fonds voor Cultuurparticipatie

Provincie Noord-Holland

Fonds Podiumkunsten

Oranjefonds

Stichting DOEN

Mondriaan Stichting

VSBfonds

Ymere

Pré Wonen

Prins Bernard Cultuurfonds